menu
nagłówek | header | image

Program

PIĄTEK, 3 CZERWCA 2022

14:00-14:20
Otwarcie Konferencji
Ewa Skrodzka, Michał Karlik
14:20-15:50
SESJA 1
14:20-14:40
Audiometria mowy u pacjentów ukraińskojęzycznych - wyzwanie dla protetyka słuchu
Ewa Skrodzka, Michał Karlik, Andrzej Wicher, Mykyta Liubych
14:40-15:00
Audiometria impedancyjna - zasady rejestracji odruchu z mięśnia strzemiączkowego
Andrzej Wicher, Michał Karlik
15:00-15:20
Praktyczne aspekty protezowania słuchu
Dorota Hojan-Jezierska, Dariusz Komar, Olgierd Stieler
15:20-15:40
Wybrane wyniki badania strobokimografii oraz cyfrowej analizy głosu wykorzystywanych w ocenie rehabilitacji zaburzeń zawodowych głosu u nauczycieli
Magdalena Kałos, Alicja Sekula, Michał Karlik
15:40-15:50
Prezentacja firmy Medicus - Rewolucja w przygotowywaniu wkładek usznych - Otoscan skaner 3D więcej w zakładce Materiały firm
Ewelina Dereń
15:50-16:10
PRZERWA
16:10-18:00
SESJA 2
16:10-16:30
Stan aktualny i przyszłość diagnostyki zaburzeń słuchu
Krzysztof Kochanek
16:30-16:50
Zaburzenia przetwarzania słuchowego - diagnoza i terapia w gabinecie protetyka słuchu
Andrzej Senderski
16:50-17:10
Właściwości akustyczne wkładek usznych
Roman Gołębiewski, Artur Duraj, Andrzej Wicher, Karina Mrugalska-Handke
17:30-17:50
Zawroty głowy po dopasowaniu aparatu słuchowego
Magdalena Kałos, Michał Karlik
17:50-18:00
Prezentacja firmy Audika
18:00-18:20
PRZERWA
18:20-20:10
SESJA 3
18:20-18:40
Zestaw programów do psychofizycznych badań układu słuchowego
Aleksander Sęk, Brian B. C. Moore
18:40-19:00
Rekomendacje kliniczne dotyczące rehabilitacji osób z szumami usznymi
Alicja Malicka
19:00-19:20
Pojęcia akustyczne w praktyce klinicznej - czy potrafimy się nimi posługiwać na co dzień?
Andrzej Wicher, Michał Karlik
19:20-19:40
Ocena funkcji narządu żucia u pacjentów z dysfunkcją słuchu
Karolina Szuflak, Beata Wolnowska, Karolina Gerreth
19:40-20:00
Zarządzanie zespołem jako szansa budowania przewagi konkurencyjnej
Agnieszka Ruta
20:00-20:10
Prezentacja firmy Advanced Bionics
20:10-20:20
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

SOBOTA, 4 CZERWCA 2022

09:00-11:10
SESJA 4
09:00-09:20
Porównanie efektywności maskowania mowy polskiej szumem babble oraz szumami ISTS oraz PSTS
Ewa Skrodzka, Julia Florek
09:20-09:40
Percepcja bodźców opóźnionych w słyszeniu binauralnym
Piotr Świdziński
09:40-10:00
Jednostronne niedosłuchy a audiogennie uwarunkowane zaburzenia artykulacji
Beata Wolnowska, Alicja Sekula, Michał Karlik
10:00-10:20
Polski test zdaniowy typu matrix - walidacja i przykłady zastosowania
Anna Pastusiak
10:20-10:40
Tympanometria szerokopasmowa - wybrane zagadnienia
Marta Grądzka, Michał Karlik
10:40-11:00
Zdolność lokalizacji źródeł dźwięku nagrywanych i odtwarzanych metodą binauralną
Edyta Bogusz-Witczak
11:00-11:10
Prezentacja firmy Interton
11:10-11:30
PRZERWA
11:30-14:00
SESJA 5
11:30-11:50
Fizykoterapia w szumach usznych
Bożena Wiskirska-Woźnica
11:50-12:10
Potencjały wywołane z pnia mózgu u osób z jednostronnym niedosłuchem - pułapki kliniczne
Małgorzata Nowak, Alicja Sekula, Michał Karlik
12:10-12:30
Zastosowanie środowiska VR w badaniach psychoakustycznych nad dokuczliwością hałasu
Maciej Buszkiewicz, Mikołaj Kryszak
12:30-12:50
Pętle indukcyjne - czy wraca zainteresowanie?
Nina Bekała, Andrzej Wicher, Michał Karlik
12:50-13:10
Wpływ bodźców dźwiękowych i optokinetycznych na narząd równowagi
Anna Majewska, Marta Urbaniak-Olejnik, Wawrzyniec Loba
13:10-13:30
Zasady rehabilitacji pacjentów zaimplantowanych wszczepami ślimakowymi w ośrodkach niemieckich
Monika Kordus
13:30–13:50
29. Finał WOŚP w aspekcie diagnostyki słuchu
Jarosław Szydłowski, Michał Karlik
13:50–14:00
Prezentacja firmy Oticon / Interacoustics
14:00
Zakończenie Konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

aktualizacja: 2022-06-13